1 / 1

تعمیر گیربکس های صنعتی

گیربکس کولینگ تاور نیروگاهی

کولینگ تاور (برج خنک کننده ) نوع خاصی از مبدل های حرارتی است که شرایط تماس آب و هوا را ایجاد کرده تا دمای آب

گیربکس کولینگ تاور صنایع غذایی

گیربکس صنعتی، متکو، تعمیر انواع گیربکس صنعتی، گیربکس کولینگ تاور، ماشین آلات، چرخ دنده

گیربکس ACC نیروگاه سیکل ترکیبی

شرکت متکو ساخت چرخ دنده‌های این گیربکس را به صورتی کاملا مشابه نمونه خارجی انجام داده و هنگام تعویض چرخ دنده‌ها، سایر قطعات استاندارد را