1 / 1

جرخدنده‌های مخروطی مارپیچ

چرخ دنده های مخروطی مارپیچ

چرخدنده های مخروطی مارپیچ ( پینیون و کرانویل ) در صنایع مختلف از قبیل صنایع نیروگاهی ، سیمان و فولاد مورد استفاده قرار میگیرد .