1 / 1

متکو، صنعت، چرخ دنده، گیربکس، کرانویل و پینیون

کاربرد کرانویل و پینیون در گیربکس های صنعتی

«متکو» می تواند این نوع از چرخ دنده ها را پس از فرسودگی، تعمیر، بازسازی و به چرخه صنعت باز‌گرداند.