1 / 1

تعمیر گیربکس های صنعتی

سنگ زنی چرخدنده جهت تعمیر گیربکس (فلندر ) فن نیروگاه

سنگ زنی پروفیل دنده چرخدنده 101 دندانه ، مدول 5 ، هلیکال و به قطر 530 میلیمتر که در گیربکس فلندر مربوط به فن خنک