1 / 1

گیربکس کولینگ تاور نیروگاهی

کولینگ تاور (برج خنک کننده ) نوع خاصی از مبدل های حرارتی است که شرایط تماس آب و هوا را ایجاد کرده تا دمای آب کاهش یابد.

پسند شده: 0