1 / 1

گیربکس ACC نیروگاه سیکل ترکیبی

شرکت متکو ساخت چرخ دنده‌های این گیربکس را به صورتی کاملا مشابه نمونه خارجی انجام داده و هنگام تعویض چرخ دنده‌ها، سایر قطعات استاندارد را نیز جایگزین نموده است.

پسند شده: 0

یکی از مهمترین قسمتهای نیروگاه‌های سیکل‌ ترکیبی، سیستم خنک‌ کن سیکل نیروگاه است. امروزه بدلیل کمبود منابع آب، سیستم‌های خنک ‌کننده‌ی هوایی بسیار مورد توجه قرارگرفته‌است، این سیستم دارای تجهیزات مختلفی همچون پمپ‌، فن‌ و گیربکس است.

سیستم‌های خنک کن خشک مستقیم و خشک غیرمستقیم از جمله تکنولوژی‌های نوین در عرصه نیروگاهی هستند که به علت مقادیر ناچیز مصرف آب بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. دراین سیستم‌ها به‌جای استفاده از آب برای خنک کاری از هوای محیط و فن‌های دمنده هوا بر روی مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. بهره‌ گیری از این سیستم‌ها می تواند میزان اتلاف آب در نیروگاه‌ها را از ۷۵% تا ۹۵% کاهش دهد.

با کمک گیربکسهای مناسب و کنترل صحیح دور فن‌ها ضمن حفظ پایداری در عملکرد نیروگاه، میزان مصرف انرژی در این تجهیزات نیز کاهش می‌یابد. هرچند این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه است ولی بازگشت هرگونه سرمایه‌گذاری روی این گیربکسها بسیار سریع خواهد بود. چرخ دنده‌ها، کاسه‌نمدها و دیگر اجزای این گیربکس دارای عمر مشخصی هستند و پس از مدتی استفاده باید تعویض شوند.

شرکت متکو ساخت چرخ دنده‌های این گیربکس را به صورتی کاملا مشابه نمونه خارجی انجام داده و هنگام تعویض چرخ دنده‌ها، سایر قطعات استاندارد را نیز جایگزین نموده است. این گیربکس کاملا نوسازی شده و هم اکنون در حال استفاده در نیروگاه است.