1 / 1

چرخ دنده های مخروطی مارپیچ

چرخ دنده های مخروطی مارپیچ

چرخدنده های مخروطی مارپیچ ( پینیون و کرانویل ) در صنایع مختلف از قبیل صنایع نیروگاهی ، سیمان و فولاد مورد استفاده قرار میگیرد . دنده زنی این نوع از چرخدنده ها توسط دستگاههای مخصوص انجام شده و سپس ناحیه مناسب درگیری آنها بر روی دستگاه لپینگ بصورت مزدوج ایجاد میگردد .

پسندشده : 0