1 / 1

چرخدنده‌های بزرگ و خاص

چرخ دنده های بزرگ و خاص

متکو از معدود شرکت هایی است که توانایی طراحی و ساخت چرخ دنده هایی با ابعاد بسیار بزرگ را دارد چرخ دنده هایی که در

چرخدنده وکیوم فیلتر صنایع معدنی

چرخدنده وکیوم فیلتر صنایع معدنی به قطر 2 متر